AB Beceri Yılı etkinlikleri, başta KOBİ'ler olmak üzere şirketlerin AB'deki beceri eksikliklerini gidermelerine yardımcı olmak için düzenlenmiştir. İnsanların kaliteli işler için doğru becerileri edinmelerine yardımcı olarak yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme zihniyetini teşvik eden ve 2023 yılının temasını oluşturan beceri gündemine DigiVIP projesi kapsamında hazırladığımız araştırma raporumuzla katkı sunduğumuzu belirtmekten onur duyarız.

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (Seviye: 7) doğrultusunda hazırlanan araştırma raporumuz ile Türkiye, Almanya ve İngiltere'de ki KOBİ'lerle nitel ve nicel görüşmeler yaparak "Yeşil Dijital Dönüşüm Yöneticileri' mesleğinin tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik kapsayıcı bir araştırma gerçekleştirdiktir. 4 Fazda hazırlanan araştırmanın detayları için aşağıda yer alan raporu inceleyebilirsiniz.

Türkçe Versiyonu (Gözden geçirilmiş 2. versiyondur)

/Content/Upload/files/Ye%c5%9fil%20Dijital%20D%c3%b6n%c3%bc%c5%9f%c3%bcmde%20Beceri%20Analizi%20Raporu_TR.pdf