Eğitim Platformu Linki: https://digiviproject.online/?redirect=0

Proje kapsamında hazırlanmış dökümanlara aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

  • Sosyal Etki Raporu İçin (Türkçe)
/Content/Upload/files/Social%20Impact%20Report%20(Turkish%20V_1)(1).pdf
  • Almanya'da KOBİ'lerle gerçekleştirilen araştırma raporu detayları için: 
 
  • Türkiye, İngiltere ve Almanya'da KOBİ'lerle gerçekleştirilen nitel ve nicel görüşmeler ile iş ilanları analizine dayanan Avrupa Yeterlikler Çerçevesi: Yeşil Dijital Dönüşüm Yöneticileri Beceri İhtiyacı araştırma raporu detayları için:
 
  • Türkiye, İngiltere ve Almanya'da KOBİ'lerin yeşil dijital dönüşüm yönetimi alanında gerçekleştirdiği iyi uygulamaları keşfetmek için:
  • Üniversite-İş  Dünyası işbirliği kapsamında Türkiye'de KOBİ ve Üniversite temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayın sonuç raporu için:
  • 'Kılavuz Kitap: Dijital Dönüşüm Yönetimi Anlamak' isimli çevrimiçi kitabımız için:
  • E-Öğrenme Çerçevesi Dökümanı İçin: