Moodle Platform: https://digiviproject.online/?redirect=0

Koordinatörlüğünü İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı 2020-1-TR01-KA226-HE-098393 numaralı "Building Virtual Learning Platform for Environmentally-Friendly Digital Transformation Management" projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Dijital Eğitime Hazırlık İçin Ortaklıklar (KA226) kapsamında desteklenmiştir.       

24 ay sürecek ve üniversite-sanayi işbirliği odağında geliştirilecek projede ortak ülkelerde saha araştırmaları, çalışma ziyaretleri ve deneyim paylaşımı ile eğitim teknolojilerine dayanan yenilikçi müfredat geliştirme gibi çok sayıda faaliyetin yapılması planlanıyor. Dijital dönüşüm  yönetimi alanında müfredat ve ders kaynağı geliştirilecek projede, Türkiye, Almanya ve İngiltere'de dijital dönüşümün hızlandırılmasında aktif görev alacak uzmanların işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik uluslararası bir modül geliştirilecek. 2019 yılı içerisinde yürütlen saha araştırmalarına dayanarak hazırlanan projede Avrupa Yeterlikler Çerçevesi doğrultusunda lisansüstü seviyedeki öğrencilerin ve KOBİ temsilcilerinin dijital olgunluk ölçümü, dijital dönüşüm stratejisi hazırlama,üç boyutlu yazıcı gibi yeni teknolojilerin kullanım amaçlarına ait okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi gibi faaliyetler ile dijital dönüşüm yönetimi alanında becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak.Kısa adı DigiVIP olan projede, elde edilen tüm çıktıların Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden İklim Eylemi (13), Sanayide Yenilikçilik ve Altyapı (9) ile Avrupa Yeşil Mutabakatı öncelikleri  kesişiminde üretilmesine özen gösterilerek "yeşil dijital dönüşüm" anlayışı hedef alındı. Proje kapsamında Türkiye, İngiltere ve Almanya' da çok sayıda saha uygulaması, staj işbirliği ve öğrenim protokolleri yapılacak.