İyi Uygulama Analizi Kılavuzunda Son Aşamaya Gelindi

Başta KOBİ'ler olmak üzere, dijital dönüşüm yönetiminde iyi uygulamaların keşfedilerek yaygınlaştırılmasına yönelik saha ziyaretleri ve raporlanma faaliyetlerinde son aşamaya gelindi.3D yazıcı, nesnelerin interneti, sensör teknolojisi, büyük veri ve akıllı robotlar gibi farklı dijital araçların tek başına ya da entegre kullanımı ile ürünlerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı, akıllı atık yönetimi, karbon salınımının azaltılması gibi sanayideki 'yeşil dostu' dijital uygulamaların keşfedilmesi sağlandı. İlgili çıktının hazırlanmasında proje ortağı ülkelerden hâlihazırda 13 'yeşil dijital dönüşüm' uygulaması keşfedilirken, projeye ev sahibi olarak katılım sağlayan şirketlerin aktif katılımı ile faaliyetlerin kalitesi arttırıldı. Bu kapsamda 'iyi uygulama analizi' kılavuzu 'simülasyon' gösterimlerini içerecek şekilde zenginleştirildi. Çıktı sonuçlarının akademi ve iş dünyası ile yayınlaştırılmasına yönelik Mart 2023 ve Nisan 2023 tarihleri arasında proje ortaklarının katılımında webinar ve çalışma panelleri hazırlanarak iyi uygulamaların yararlanıcılar ile buluşturulması sağlanacak. Etkinlik duyuruları projenin resmi web sitesi olan 'digiviproject.eu' ile çeşitli medya platformları ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Akademik İşbirlikleri Artıyor

Proje yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında hazırlanan modül ve çıktıların akademik dünyada yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Projenin resmi ortaklarından olmayan Essex Üniversitesi (İngiltere) projeye iştirakçi olarak katıldı. Proje modüllerinin kurum içi yaygınlaştırılması yanında oldukça itibarlı bir uluslararası kongre olan 'POMS India International Conference 2022' bünyesinde sunulması sağlandı. Essex Üniversitesi tarafından katılım maliyeti karşılanan bildiri kapsamında proje kapsamında hazırlanan modüllerin Prof. Ram Ramanathan öncülüğünde hazırlanan "Developing a curriculum for Green Business Transformation using Modern Digital Technologies" başlıklı bildiri ile sunulması sağlandı. İlgili alanda çalışan akademisyenler tarafından oldukça ilgi gören bildiri ile proje modüllerinin Avrupa dışındaki ülkelerden de katılımcılar ile buluşması sağlandı.
 

Müfredat Kapsamında Sunulacak Modüller

  • Dijital Dönüşüme Giriş
  • Dijital İş Stratejisi ve Uygulaması (I)
  • Dijital Dönüşüm Stratejisi ve Uygulaması (II)
  • Dijital Olgunluk Ölçümü
  • Dijitalleşme ve İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İnsan Yönetimi ve İletişim Değişimi
  • Dijital teknolojiler ve Yeşil İşletme Dönüşümü
  • Çevre Dostu İş Uygulamalarını ve Döngüsel Ekonomi