DigiVIP proje ekibi, dijital dönüşüm araçlarının "yeşil dijital dönüşüm" odağında çözümler üretmesine yönelik iyi uygulama örneklerini keşfetmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren "Filamentto" ile 5 Eylül 2022 tarihinde görüşme gerçekleştiren proje ekibi iyi uygulama kılavuzunun hazırlanmasına yönelik çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında "online" gerçekleştirilen görüşme ile proje ekibi "plastik atıkların geri dönüştürülmesine yönelik" dijital araçların kullanımında iyi bir uygulamanın analiz edilmesi için görüşme gerçekleştirdiler.

3 Boyutlu yazıcıların kullanımı ile geri dönüştürülmüş ürünler üreten Filementto yetkilisi Muhammed Pilis kurumsal faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.  Geri dönüştürülmüş plastiklerin 3 boyutlu yazıcıların kullanımıyla yeniden üretimine kazandırılmasında faaliyet gösteren firma özellikle, Covid-19 ile mücadele sürecinde siperlik üretimi ile toplumsal faydaya katkıda bulundular. Ağırlıkla çeşitli plastik ürünlerinin geri dönüşümü ile filament üretimi sağlayan şirket diğer atıkların geri dönüştürülmüş ürünlere dönüştürülmesine yönelik iş örneklerini ve planlarını da paylaştı.

Endüstri 4.0 araçlarını iş süreçlerine entegre eden ekip, yapay zeka teknolojisi ile alternatif siperlik modelleri tasarlarken 3 Boyutlu yazıcıların kullanımıyla ise geri dönüştürülmüş plastiklerin "yeniden üretimi" yoluyla siperlik üretimini gerçekleştirdiler. Dijital teknolojilerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile nasıl ilişki kurabileceğini örnekleyen işletme, ürettikleri siperlikleri başta sağlık çalışanları olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara ücretsiz bir şekilde dağıtarak bu süreçte halk sağlığına nasıl katkı sağladıklarını anlattılar. Böylece, iş süreçleri analiz edilen işletmenin dijital teknolojileri kullanarak hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de sosyal faydaya nasıl katkı sağlayabileceği anlaşılmış oldu. KOBİ'ler için iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacak "iyi uygulama analizi kitapçığında" detayları verilecek örnek uygulama analizinde yer almak için zaman ayıran Filementto şirket yetkilisi Muhammed Pilis'e teşekkür ederiz.

İyi Uygulama Kılavuzu Hakkında

Hazırlanacak iyi uygulamalar kılavuzu ile işletmelerin başta “Yeşil Dönüşüm” olmak üzere “Dijital Dönüşüm” alanında gerçekleştirdikleri teknoloji tabanlı iyi uygulamaların tanıtılarak söz konusu iyi örneklerin KOBİ’ler için ilham oluşturması amaçlanıyor. “Yeşil Dijital Dönüşümün” Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırılmasını hedefleyen kılavuz başta karbon yakalama teknolojileri, 3 boyutlu yazıcı ve geri dönüşüm, nesnelerin interneti kullanımı, büyük veri, yeşil ve akıllı bina teknolojileri, ERP Sistemlerinin kullanımı ile kağıt kullanımından dijitale geçiş sağlama ve güneş panellerinin akıllı kullanımı sayesinde yenilenebilir enerji kullanma gibi pek çok başlıkta iyi uygulama örneklerinin keşfedilmesini hedefliyor. Bu çağrı, şirketlerin yeşil dijital dönüşüm örnekleri ile sınırlı kalmayarak diğer dijital dönüşüm süreçlerinin de tanıtılmasını ve işletmeler için yol gösterici bilgiler sunulmasını amaçlıyor.