Über das DigiVIP-Projekt

Koordinatörlüğünü İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı 2020-1-TR01-KA226-HE-098393 numaralı "Building Virtual Learning Platform for Environmentally-Friendly Digital Transformation Management" projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Diji

Über das Projekt
Über das DigiVIP-Projekt

work in progress...