DigiVIP ekibi  "İyi Uygulama Analizi Kılavuzu" hazırlanmasında çalışmalarına hızla devam ediyor.

14 Eylül 2022 tarihinde proje ortağı Manchester Ticaret Odası ile iyi uygulama analizlerinin yapılmasında kullanılacak "analiz direktifi" istişare edildi. İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan analiz direktifinin KOBİ'lere nasıl uygulanacağı konusunda ve dikkat edilecek hususlar hakkında Manchester Ticaret Odası proje ekibiyle görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, direktifin uygulanmasının yanında Türkiye' de yapılan pilot çalışmaların sonuçları hakkında da kısaca bilgiler verilerek saha sürecinin verimli ilerlemesine yönelik ipuçları paylaşıldı. Analiz direktifinde "çapraz teknoloji kullanımı" ile "sürdürülebilir kalkınma hedefleri" arasında nasıl bir ilişki kurulabileceği de örneklenerek olası çıktılar hakkında istişareler yapıldı.