İstanbul Üniversitesi, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)  ve İngiltere’den Greater Manchester Chamber of Commerce ortaklığında hazırlanacak iyi uygulamalar kılavuzu ile işletmelerin başta “Yeşil Dönüşüm” olmak üzere “Dijital Dönüşüm” alanında gerçekleştirdikleri teknoloji tabanlı iyi uygulamaların tanıtılarak söz konusu iyi örneklerin KOBİ’ler için ilham oluşturması amaçlanıyor. “Yeşil Dijital Dönüşümün” Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırılmasını hedefleyen kılavuz başta karbon yakalama teknolojileri, 3 boyutlu yazıcı ve geri dönüşüm, nesnelerin interneti kullanımı, büyük veri, yeşil ve akıllı bina teknolojileri, ERP Sistemlerinin kullanımı ile kağıt kullanımından dijitale geçiş sağlama ve güneş panellerinin akıllı kullanımı sayesinde yenilenebilir enerji kullanma gibi pek çok başlıkta iyi uygulama örneklerinin keşfedilmesini hedefliyor. Bu çağrı, şirketlerin yeşil dijital dönüşüm örnekleri ile sınırlı kalmayarak diğer dijital dönüşüm süreçlerinin de tanıtılmasını ve işletmeler için yol gösterici bilgiler sunulmasını amaçlanıyor.

Sizler de   iyi uygulama kılavuzu aracılığıyla şirketinizin farklı departmanlarında gerçekleştirdiği dijital dönüşüme yönelik iyi örnekleri paylaşarak Avrupa’ da KOBİ’lerin dijital dönüşüm yönetimi alanında farkındalıklarının arttırılmasına katkı sağlayabilir, kurumsal sosyal sorumluluk süreçlerinizi yaygınlaştırabilirsiniz

Bilgi için: info@digiviproject.eu